ว่าด้วยเรื่องระบบสี RGB vs CMYK

เป็นการหยิบเปรียบเทียบระบบสีสองชนิดที่เรามักใช้กันประจำนะครับ
อ่านเพิ่มเติม “ว่าด้วยเรื่องระบบสี RGB vs CMYK”