Metro Style Trend for Touch

ดีไซน์เรียบง่าย…ไปรึเปล่า?

อ่านเพิ่มเติม “Metro Style Trend for Touch”

Skeuomorphism ว่ากันว่ามันคือ ของปลอมทำเหมือน

ว่าด้วยเรื่องของดีไซน์ที่เลียนแบบพื้นผิวและสัมผัสจากการใช้งานของวัสดุจริง

อ่านเพิ่มเติม “Skeuomorphism ว่ากันว่ามันคือ ของปลอมทำเหมือน”