Design Insight Inspiration

จิตวิทยาของสี THE PSYCHOLOGY OF COLOR

การเลือกใช้สีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นักออกแบบต้องให้ความสำคัญ เพราะในทางจิตวิทยาบอกว่า สีส่งผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้พบเห็นเสมอ ซึ่งปกติเราก็เอาจิตวิทยาเรื่องสีมาใช้กับงานของเราอยู่เสมอทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว แต่ก็คงเป็นโทนสีหลักๆ สีร้อนสีเย็นที่ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไร วันนี้ผมเลยขอนำเสนอข้อมูลของสีที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึก The Physcology of Color เกือบ 50 สีฮิตๆ ที่มาพร้อมกับชื่อของที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆแต่เรียกไม่ถูก ทีนี้เวลาเราจะเลือกใช้สีใดก็จะได้มีแหล่งอ้างอิงให้มั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าสีนั้นให้อารมณ์ความรู้สึกตามที่เราเจตนาให้เป็นหรือเปล่า

1_physcologycolor2_physcologycolor3_physcologycolor4_physcologycolor5_physcologycolor6_physcologycolor7_physcologycolor8_physcologycolor9_physcologycolor10_physcologycolor11_physcologycolor12_physcologycolor13_physcologycolor14_physcologycolor15_physcologycolor16_physcologycolor17_physcologycolor18_physcologycolor19_physcologycolor20_physcologycolor21_physcologycolor22_physcologycolor23_physcologycolor24_physcologycolor25_physcologycolor26_physcologycolor27_physcologycolor28_physcologycolor29_physcologycolor30_physcologycolor31_physcologycolor32_physcologycolor33_physcologycolor34_physcologycolor35_physcologycolor36_physcologycolor37_physcologycolor38_physcologycolor39_physcologycolor40_physcologycolor41_physcologycolor42_physcologycolor43_physcologycolor44_physcologycolor45_physcologycolor46_physcologycolor47_physcologycolor48_physcologycolor

49_physcologycolor