Design Graphic Design Inspiration

หนังสือ 35 เล่มที่นักออกแบบควรอ่านอย่างยิ่ง!

แม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่นักออกแบบยังสามารถเรียนรู้เรื่อง”การออกแบบ”ได้จากหนังสือเหล่านี้ โดยทุกวันนี้ความรู้ด้านการออกแบบนั้นเราเองสามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้จาก Interent มากมาย แต่องค์ความรู้จากหนังสือเหล่านี้มันได้รับการคัดเลือกจากคณาจารย์ของโรงเรียนออกแบบระดับโลก 7 แห่ง จากหลากหลายสาขาวิชาด้านการออกแบบทั้งด้านอุตสาหกรมมและกราฟฟิค มันคือหนังสือที่ถูกจัดเป็นคัมภีร์ที่ตอบแทบทุกศาสตร์ของการออกแบบ จึงควรค่าเป็นอย่างมากที่เราจะเสพมัน ตัวผมเองยังมีผ่านตาบ้างเพียงบางเล่ม และหากใครมีโอกาสก็จัดมาใว้เป็นคอลเล็คชั่นได้เลยครับ

SAVANNAH COLLEGE OF ART AND DESIGN


Thinkertoys
(Michael Michalko)

รวมเทคนิคในการคิดต่างๆสำหรับการออกแบบ


Design Basics
(S. Pentak and A. Lauer)
ตำราที่จะสอนคุณตั้งแต่พื้นฐานของการออกแบบกราฟฟิค 2 มิติ


The Creative Habit: Learn It and Use It for Life
(Twyla Tharp with Mark Reiter)

นักออกแบบท่าเต้นนามว่า Twyla Tharp จะอธิบายการพัฒนาและฝึกผนการสร้างความคิดสร้างสรรค์


Visual Notes for Architects and Designers
(Norman Crowe and Paul Laseau)

เรียนรู้วิธีการร่างแบบอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทำงานต่อได้แบบเจ๋งๆ


Geometry of Design: Studies in Proportion and Composition
(Kimberly Elam)

รูปทรงเลขคณิตกับการออกแบบ

PARSONS SCHOOL OF DESIGN


The Industrial Design Reader
(Carma Gorman)

ต้นกำเนิดงานออกแบบอุตสาหกรรม


Design in the USA
(Jeffrey Meikle)

ผลิตภัณท์ที่มีอิทธิพลในวัฒนธรรมการออกแบบของอเมริกา


History of Modern Design
(David Raizman)

ความเป็นมาของการออกแบบกราฟฟิคและอุตสาหกรรมคริสตวรรตที่18 ถึง 20


Design Studies: A Reader
(Hazel Clark and David Brody)

บทความที่จะพาคุณไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการออกแบบและพัฒนาในยุคโลกาภิวัตน์


Design as Future-Making
(Susan Yelavich and Barbara Adams)

การออกแบบสร้างอนาคตอย่างไร?

PRATT INSTITUTE


Product Design
(Rodgers and Milton)

สิ่งที่นักออกแบบผลิตภัณท์ลงสร้างจากแนวคิดไปสู่จุดที่สำเร็จ


The Design Process
(Karl Aspelund)

กระบวนการออกแบบที่หมายถึงตั้งแต่การคิดและการปฏิบัติจนเป็นงานอออกมา


Toward a New Interior: An Anthology of Interior Design Theory
(Lois Weinthal)

มองงานออกแบบ interior ผ่านโลกภาพยนต์


Graphic Design: Now in Production
(Ian Albinson and Rob Giampietro)

รวบรวมกราฟฟิคดีไซน์ตั้งแต่ปี 2000


The New Basics
(Ellen Lupton and Jennifer Cole Phillips)

การออกแบบจากพื้นฐานความสำคัญของภาพและข้อมูล

CALIFORNIA COLLEGE OF THE ARTS


Thoughts on Design
(Paul Rand)

แนวคิดด้านการออกแบบจาก Paul Rand นักออกแบบเลื่องชื่อ


Tibor Kalman: Perverse Optimist
(Peter Hall and Michael Bierut)

ว่าด้วยการออกแบบของ Tibor Kalman นักออกแบบแนวขบถ


Design as Art
(Bruno Munari)

การสำรวจงานออกแบบรอบๆตัวจากยอดนักแบบแห่งศตวรรตที่ 20


Thinking With Type
(Ellen Lupton)

สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเกี่ยวกับตัวอักษร


The Visual Display of Quantitative Information
(Edward Tufte)

250 ตัวอย่างที่จะตีแผ่ว่า “ภาพ” ที่เห็นสื่อสารอะไรบ้างและมันเวิร์คหรือไม่

SCHOOL OF VISUAL ARTS


Drawing is Thinking
(Milton Glaser)

ภาพวาดไม่มีตัวหนังสือที่บอกเล่าแนวคิดผ่านภาพต่างๆ


Graphic Design
: A Concise History (Richard Hollis)

เป็นตำรากราฟฟิคที่สวยงามและชัดเจนควรมีติดบ้านใว้เสมอ


Type and Image: The Language of Graphic Design Paperback
(Philip B. Meggs)

ว่าด้วยการใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง “ภาพ” และ “ตัวอักษร” ในการออกแบบ


Meggs’ History of Graphic Design
(Philip B. Meggs, Alston W. Purvis)

ประวัติศาสตร์การออกแบบกราฟฟิคที่ละเอียดยิบกับกว่า 1,500 ตัวอย่าง


Anatomy of Design: Uncovering the Influences and Inspiration in Modern Graphic Design
(Steven Heller and Mirko Ilic)

โครงสร้างและอิธพลของงานออกแบบที่มีต่อสิ่งต่างๆ

INSTITUTE OF DESIGN—ILLINOIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY


The Design of Everyday Things
(Don Norman)

ว่าด้วยการออกแบบเพื่อการใช้ชีวิตของมนุษย์


Change by Design
(Tim Brown)

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจากแนวคิดเฃิงออกแบบ


Designing for Growth
(Jeanne Liedtke)

แรงบันดาลใจดีๆด้วยวิธีคิดและขั้นตอนการพัฒนางานออกแบบให้ดียิ่ขึ้น


Next Generation Business Strategies for the Base of the Pyramid
(Ted London and Stu Hart)

ออกแบบผลิตภัณท์อย่างไรให้ตอบโจทย์ที่โลกต้องการ ออกแบบธุรกิจนิดนึง


Vision in Motion
(Laszlo Moholy-Nagy)

การออกแบบที่เกี่ยวกับการพบกันของการออกแบบ ศิลปะ และวิทยาศาสตร์

RHODE ISLAND SCHOOL OF DESIGN


World Changing: A User’s Guide for the 21st Century
(Alex Steffen)

การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไร?


Humble Masterpieces: 100 Everyday Marvels of Design
(Paola Antonelli)

100 ผลงานออกแบบที่น่าประทับใจ


In the Bubble: Designing in a Complex World (John Thackara)

เทคโนโลยีพัฒนามากขึ้นแลกมากับคุณค่าของชีวิตที่น้อยลง หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปตามหามัน


Sustainable Design: Explanations in Theory and Practice
(Stuart Walker)

การสร้างความแตกต่างจากการออกแบบทั่วไปที่ยั่งยืน


Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye
(Rudolf Arnheim)

เล่มนี้ตะพาคุณไปทำความเข้าใจเรื่องภาพกับจิตวิยา ที่ครอบงำหรือเป็นบัดทัดฐานของสังคมมนุษย์

หมดแล้วหละครับ ใครที่สนใจจะหาซื้อมาอ่านก็ลองไปหาดูแถวๆ Asia book หรือ Kinokuniya นะครับ บางเล่มน่าจะพอมีบ้าง แต่หากไม่สะดวกหรือหาไม่ได้จริงๆตาม Link ไปสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยครับผม มีทั้งแบบกระดาษและไฟล์ดิจิทัลให้เลือก

ผมเชื่อว่าความรู้ด้านการออกแบบไม่มีวันล้าสมัย เพราะมันคือแก่นไม่ใช่เทรนด์ เพราะฉะนั้นองค์ความรู้ที่เป็นแก่นจะเก่าจะนานแค่ไหนก็ยังใช้ได้เสมอครับ…

Source : Fastcodesign

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.